Sponsorowaliśmy wyprawę naukową ichtiologów Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsberen. Tam również występuje salix.